Barcamp Poznań po raz drugi

http://barcamp.pl
Spotkasz mnie na Barcamp Poznań