ASP .NET MVC Preview 2 już jest

Już od jakiegoś czasu jest dostępne Preview 2 ASP .NET MVC. Najważniejsze zmiany obejmują budowanie routingu oraz rezygnacje z oznaczania metod atrybutem aby stały się akcją. Domyślnie wszystkie metody są akcjami, można użyć atrybutu NonActionAttrbute, aby ukryć metodę.

Więcej informacji jest dostępnych w specjalnym dokumencie, z naprawdę dużą liczbą szczegółów – http://www.asp.net/downloads/3.5-extensions/readme/Preview2.aspx#_Toc192423261 .

Niestety MVC ciągle ma status preview, nie jest polecane użycie w celach produkcyjnych, jednak Scott Guthrie który szefuje projektowi w jednym z komentarzy na swoim blogu pisze, że jeśli tolerujesz pewien poziom ryzyka to można rozpocząć realizację projektów na Preview 2.

UPDATE: Scott Hanselman przygotował świetną prezentację na MIX08 na ten temat wszystko co pokazywał było już na Preview 2 http://sessions.visitmix.com/?selectedSearch=T22