ASP .NET MVC + AJAX

Okazuje się, że w ASP .NET MVC nie można użyć domyślnych komponentów AJAXowych dostarczanych przez Microsoft.

AjaxControlToolkit używa mechanizmów postback, które są częścią WebForms i nie działają z MVC. Ale sprawa nie jest stracona w MVC ma się taką kontrolę nad generowanym kodem, że bez problemu można użyć innych rozwiązań – np jQuery. Ja już czytam jQuery in Action 🙂 Myślę, że użycie jQuery to świetny pomysł – ta biblioteka jest defacto standardem dla aplikacji webowych w phpie i rubym, więc może częściowo ułatwić i osłodzić używaniem MVC.

O użyciu jQuery w MVC pisał już między innymi Mike Bosch i Chad Myers