Mój harmonogram MTS 2008


?roda

07:30 – 09:30 Rejestracja
09:30 – 11:00 Sesja generalna (otwierająca)
11:00 – 11:20 Przerwa kawowa
11:20 – 12:35 Wydajne aplikacje ASP.NET w świecie Web 2.0 Tymoteusz Chmielewski
12:35 – 13:35 Lunch
13:35 – 14:50 Praktyczne aspekty budowania rozwiazań klasy Enterprise z wykorzystaniem produktów Microsoft Patterns and Practices Marcin Sieradzki
14:50 – 15:10 Przerwa kawowa
15:10 – 16:25 .NET bez wizardów ? sposoby tworzenia i dynamicznego aktywowania komponentów w aplikacjach Bartosz Pampuch
16:25 – 16:45 Przerwa kawowa
16:45 – 18:00 TFS – praktyka Bartosz Celmer

Czwartek

07:30 – 09:00 Rejestracja
09:00 – 10:15 Bezpieczeństwo serwisów WWW ? praktyczne uwagi o implementacji zaleceń DBTI ABW w ASP.NET Zbigniew Łapiński
10:15 – 10:35 Przerwa kawowa
10:35 – 11:50 Integrating Windows Presentation Foundation and Windows Communication Foundation into Your Office Business Applications Tim Huckaby
11:50 – 12:50 Lunch
12:50 – 14:05 Build great software with Rosario tools Michael Juřek
14:05 – 14:25 Przerwa kawowa
14:25 – 15:40 Testy w Microsoft Visual Studio Team System 2008 Artur Jedynak
15:40 – 16:00 Sesja generalna (zamykająca)

Niestety sesja Bartka Pampucha koliduje z równie ciekawą sesją Szymona Kobalczyka o aplikacjach biznesowych w WPF 🙁 mam nadzieję, że będzie można zobaczyć materiały wideo.