WiX: Tworzenie logów

image

Rafał – jeden z moich czytelników opisał ciekawy problem, na który natrafił: chciał stworzyć źródło do logowania w windowsowym systemie zdarzeń.

Napisał więc coś takiego:

<Directory Id="INSTALLLOCATION" Name="WixCreateLogSpike">
 <Component Id="C_EventLog" Guid="1405e434-acf9-47d7-818f-682934e65c5a" >
  <util:EventSource Log="Application" Name="MyLog"
        EventMessageFile="[NETFRAMEWORK20INSTALLROOTDIR]EventLogMessages.dll" />
 </Component>
</Directory>

Podczas próby budowania pojawił się błąd:

ICE18: KeyPath for Component: ‘C_EventLog’ is Directory: ‘INSTALLLOCATION’. The Directory/Component pair must be listed in the CreateFolders table.

Kluczowe jest tutaj zastosowanie elementu Directory bez treści w elemencie Component do której można się odwoływać(w postaci pliku, rejestru systemowego, itp). W takim wypadku trzeba Component uzupełnić o CreateFolder – zostanie stworzony folder. Gdyby w komponencie był np. element File można by zrezygnować z CreateFolder.

Tagged ,

One thought on “WiX: Tworzenie logów

 1. Bartek Szafko ? WiX: Tworzenie logów…

  Dziękujemy za publikację – Trackback z dotnetomaniak.pl…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *