Tag Archives: express

Wix w Visual Studio Express

image

Bartek zadał pytanie:

Od pewnego czasu szukam narzędzia do robienia instalek (lepszego niż z VS) testowałem już advanced installer i instalshield teraz znalazlem twoj opis WIX ale żedne z tych narzędzi nie integruje się z VS2008 express. Moje pytanie "Czy jest na to jakiś sposób" czy też muszę przejść na wyższą pułkę?

Wtyczka Votive, która dodaje nowy typ projektu ? WixProj i pozwala na uruchomienie Candle i Light z poziomu Visual Studio niestety nie działa w wersji Express. Wersja ta ma wogóle wyłączoną możliwość instalacji dodatków( poza chlubnym wyjątkiem jakim jest TestDriven.net). Brak Votive jednak nie uniemożliwia użycia Wixa.

Wtyczka votive uruchamia aplikacje Candle i Light. Możemy zrobić to samo posługując się ?Post build event? we właściwościach projektu:

image

A plik buildmsi.bat może mieć postać zbliżoną do:

"%wix%bin\candle.exe" -out obj\Debug\Product.wixobj -arch x86 -ext "%wix%bin\WixUIExtension.dll" Product.wxs
"%wix%bin\Light.exe" -cultures:pl-PL -ext "%wix%WixUIExtension.dll" -out bin\Debug\WixProject2.msi -pdbout bin\Debug\WixProject2.wixpdb obj\Debug\Product.wixobj

W zależności od tego w jaki sposób zbudowaliśmy Product.wxs do candle może trzeba będzie podać dodakowe komendy -Dnazwaparametru=wartosc. Zmienna %Wix% jest ustawiana przez instalator podczas konfigurowania Wixa.

Tagged ,